Værdier

Det er værdier, som giver dit liv personligt fundament og rettesnor, og de er derfor helt afgørende at bruge tid på. Her er mine. Som de ser ud i dag. Nogle vil jeg have med mig altid – andre bliver skiftet ud eller rettet til med tiden. Sådan er det med værdier.

Frihed & ansvar

Frihed er et flertydigt begreb. En abstrakt og luftig størrelse. Frihed er en personlig værdi, fordi den minder mig om, at jeg har et valg. Jeg kan vælge at gøre noget andet, – eller jeg kan vælge at ændre min indstilling til det der sker omkring mig. Hvis jeg lader stå til, er det også et valg. Netop derfor kan frihed aldrig stå alene. Med frihed følger ansvar. Det er mig, og kun mig der kan tage ansvar for min oplevelse af frihed og konsekvenserne af mine valg. Frihed er for mig at tage ansvar for mine valg og være dem bevidst. Vælg selv din egen definition.

Mod & viljestyrke

At foretage bevidste valg og beslutninger er ofte svært. Det kræver mod og viljestyrke. Det er min oplevelse, at mange går rundt med en bevidsthed om noget, de gerne vil opnå eller forandre i deres liv, og at det er manglende mod eller beslutsomhed der afholder dem fra at handle. Nogle har måske fået overbevist sig selv om, at de slet ikke har noget valg. Eller at det er de andres skyld. Den køber jeg ikke. Jeg vil ikke acceptere at dø som 49 årig og blive begravet når jeg er 90. Det kræver tid og mod at erkende og acceptere min egen indflydelse på livet eller en given situation. “Sapere aude!” – Hav mod til at bruge din egen forstand.

Samhørighed & taknemmelighed

Som mennesker er vi forbundet med vores omverden og mennesker omkring os. Vi skaber mening igennem vores forbundethed med hinanden og dét at indgå i nære relationer med andre er for mig en af de vigtigste kilder til glæde og psykisk sundhed. Med samhørighed følger min taknemmelighed. Ikke kun at føle den men også at vise den. Jeg er taknemmelig – især for de mennesker der er i mit liv, naturen omkring mig og alt det guld jeg høster i min have.

Nysgerrighed & eventyr

Ordet eventyr gør mig nysgerrig og glad. Eventyr rummer nye oplevelser, perspektiver og læring og er for mig en magisk makker til den konstante forandring og uvished, som er en del af vores liv. Et liv med eventyr er et liv i bevægelse, med nysgerrighed og åbenhed for det der kommer. Det minder mig om, at jeg skal flytte mig fra den samme stol og det samme vindue, hvis jeg vil se og opleve noget nyt.