Shit happens! Tips til håndtering af uventet bøvl.

Shit happens! Tips til håndtering af uventet bøvl.

Onkel Måge har leveret en besked på vinduet til min samtalepraksis. Min første tanke er, “shit, jeg kan ikke nå at fjerne den, før min næste kunde kommer.” Min næste tanke er, “shit, et vigtigt budskab, jeg lader det stå”.

Livet kaster uventede ting efter os hele tiden. Bedst som vi kører på rutinen, følger planen, er fordybet i nuet, bliver vi ramt af noget uforudset, og overraskelsen er ikke altid glædelig. Måske forstyrrende, irriterende, alvorlig eller katastrofal. Som f.eks. hvis computeren går ned, vi laver fejl, mister jobbet, bliver syge. Det er som om, livet lige skal markere sig og pisse territorie af, inden vi kommer for godt i gang med at lulle os ind i forestillingen om, at det lader sig gøre at kontrollere og planlægge alting. “Uvished er et grundvilkår”, råber livet og så … splat! 

Accept

Shit happens, sådan er det. Uvished kan være svær at acceptere, men der er ingen vej uden om. Uanset hvor meget tid og energi vi lægger i f.eks. planlægning og forberedelse vil uvished være et livsvilkår, vi ikke kan gøre os fri af. Mennesket eksisterer i forbundethed med hinanden og må acceptere tilværelsens ufuldkommenhed, uvished og åbenhed. Når vi accepterer overraskelser og uforudsete begivenheder som en uundgåelig del af livet, bliver vi bedre i stand til give slip og frigøre os fra vores planer, når livet kræver det.

Pause, før du handler

Træk vejret dybt, tæl til 10, tænk før du taler.  Det er simple råd og alligevel så svære at følge. Nok fordi det er vores hurtige hjerne, vi er oppe imod. Før vi har nået at blinke, har den valgt en reaktion, så det gælder om at være vågen. Lysvågen. Det kræver opmærksomhed at insistere på pause, købe os tid til at vurdere situationen og træffe et valg. Ved at stoppe op, holde pause og give os tid til at tænke, giver vi os selv mulighed for at vælge en respons. 

Vælg fokus

Det er ikke det der sker, men det er dit perspektiv på det der sker, der er afgørende. Hvis du f.eks. mister dit job, kan du starte en lavine af fortolkninger over, hvad der er i vejen med dig, din alder, dine mangelfulde kompetencer, dårlige samarbejdsevner osv. Eller du kan rette dit blik mod virksomhedens skrantende økonomi, chefen der er en klaphat, eller en kemi der ikke er der. Læg mærke til dit perspektiv og dine fortællinger og vælg dem der har hold i virkeligheden, er mest konstruktive og åbner for nye muligheder. 

Se efter muligheder

Vær skuffet, ked af det, vred – men lad være med at have ondt af dig selv. Hav omsorg for dig selv og de følelser du oplever. Fokuser på hvad du kan, frem for hvad du ikke kan. Jeg elsker f.eks. at gå lange ture, men bedst som jeg har fået gang i mine daglige gåture, har jeg fået en inflammation i foden. Shit, det gør ondt. Jeg kan ikke gå, men jeg kan cykle, svømme, styrketræne, dyrke yoga og en masse andet. You get the point.

Sig undskyld

Vi kan være nok så omhyggelige, grundige og forberedte til fingerspidserne og alligevel sker der fejl. Alle begår fejl. Når det er din tur så ret op på fejlen straks, hvis du kan. Sig undskyld. Dvæl måske en kort stund med det ene formål at opdage, om der er noget, du kan lære. Giv slip. Glem den.

Det går over

Det er klart at uforudsete lorteudfordringer kan ryste os og vække mange svære følelser. Ligesom en storm kan vække et roligt hav og sætte gang i brølende bølger. At blive rystet er en midlertidig tilstand. Med tiden vil stormen passere og havet igen blive roligt. 

Omgiv dig med gode mennesker

Alle bliver rusket af livet. Du er ikke alene. Andre mennesker har oplevet lignende situationer. Ræk ud til dine nærmeste og i dit netværk. Omgiv dig med mennesker, der giver dig energi, og hos hvem du kan finde støtte og hjælp. Måske er det nu, du skaber nye værdifulde relationer.

Tak til Onkel Måge for inspiration til dette indlæg.


Tak fordi du deler: