Om juleræs, værdier og friheden til at vælge.

Om juleræs, værdier og friheden til at vælge.

December og jeg sidder med min kalender og forældreintra åben.

Fine børneinvitationer på bordet.

Vi har 3 unger.

Der er 3 weekender i december, inden de får juleferie.

Her er hvad jeg er igang med at registrere:

Juleklippedag, børnefødselsdage, klasseforældrerådsarrangementer (spa-aften, biograf-pizza-aften, skøjtebane), julehygge til div. fritidsaktiviteter, fodboldtræning, konfirmand gudstjenester, julekoncert og – gisp, der er sikkert noget, jeg har glemt.


Det går op for mig, at jeg er ved at gå i fælden.

Dyb indånding. 

Fokus på det vigtigste.

Hvad er en god weekend, en god december, en god jul? 


December byder på en oplagt mulighed for at lære vores børn noget om værdier, og hvad det vil sige at handle på dem, også når det er svært. Når vi ved, hvad der er vigtigt for os hver især og for os som familie, er vi alle langt bedre rustet i stormen af aktiviteter. Vi kan bevæge os fra hjernedød proppen alting ind i en kalender – til opmærksom overvejelse og planlægning baseret på den meningsfyldte rettesnor vi har til rådighed i vores værdier.

At vi har frihed til at vælge og må tage ansvar for de valg vi træffer er grundvilkår i livet, og de (ungerne) kan ligeså godt begynde at vænne sig til det. Jeg vælger at koge budskabet ned til små mundfulde og serverer dem efter behov ca. sådan her:


Nej, du kan ikke være to steder på én gang. 
Du må vælge.


Ja, det kan være svært og irriterende at vælge. 
Sådan er det. 


Ja, andre bliver måske skuffet, sure eller kede af det når du/vi siger fra. 
Det må de gerne.


Nemlig, nogle valg træffer jeg for dig. Du er mit barn, jeg er din mor. 
Jeg bestemmer.

Med ønsket om en værdifuld weekend, december og jul.

Tak fordi du deler: